Banknoty

Biuro Rycin i Druku czyli Bureau of Engraving and Printing (BEP) to drukarnia która projektuje i drukuje amerykańskie dolary oraz druki zabezpieczające. Drukarnia została utworzona 29 sierpnia 1862 roku. Pierwsze prace w drukarni w 1862 roku polegały na przycinaniu, oddzielaniu i ręcznym podpisywaniu banknotów Demand Notes w budynku Skarbca. Obecnie drukarnia posiada budynek główny w Washington oraz filię w Fort Worth w Teksasie i podlega w całości Departamentowi Skarbu.