Banknoty / Federal Reserve Bank Notes

Federal Reserve Bank NotesLata 1915-1945

Na początku należy zaznaczyć że banknotów "Federal Reserve Bank Notes" nie należy mylić z bardzo podobnymi banknotami "Federal Reserve Notes". Główną różnicą między tymi banknotami jest fakt że te pierwsze były rodzajem obligacji wydawanymi przez osobne Banki Federalne natomiast te drugie są rodzajem obligacji Rządu Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o sam wygląd to wyglądem przypominają zarówno banknoty Federal Reserve Notes jak i National Bank Notes. Chociaż bankonty posiadają wyraźny napis 'Federal Reserve Bank Note' to mają również napis 'National Currency' (Waluta krajowa) jak w banknotach National Bank Notes. Dodatkowo, podobnie jak banknoty National Bank Notes posiadają również nazwy banków Rezerwy Federalnej które je wprowadzały.

Banknoty Federal Reserve Bank Notes związane są z ustanowieniem Systemu Rezerwy Federalnej (Federal Reserve System). W związku z wprowadzeniem nowego systemu bankowego w 1913 roku banknoty Federal Reserve Notes miały zastąpić dotychczasowe banknoty National Bank Notes przeznaczone do całkowitego wycofania z obiegu. W związku z wymianą tych pieniedzy, aby uniknąć ewentualnego zmniejszenia ogólnej ilości pieniądza na rynku banki Rezerw Federalnych zostały upoważnione do wydania nowego rodzaju waluty - Federal Reserve Bank Notes. W rzeczywistości banknoty Federal Reserve Bank Notes miały w pierwszym okresie zastąpić banknoty National Bank Notes przy ostatecznym przejściu na banknoty Federal Reserve Notes. Okazało się jednak że na rynku nie wystąpiła żadna zmniejszona podaż pieniądza. Niemniej jednak banki Rezerwy Federalnej nadal wydawały banknoty Federal Reserve Bank Notes w różnych latach i z różnych powodów - głównie jako waluta tymczasowa lub przejściowa - aż do roku 1945 gdy uchylono przepis pozwalający na wprowadzanie tych banknotów do obiegu.

Podobnie jak inne rodzaje banknotów Federal Reserve Bank Notes banknoty produkowane były w dwóch rozmiarach: małym i dużym. Duży rozmiar produkowany był od pierwszej serii tj od roku 1915. Wydano wtedy jedynie nominały: 5$, 10$ i 20$. Nastepna seria z roku 1918 powiększyła się o dodatkowe nominały 1,$, 2$ i 50$. Po 1928 roku banknoty produkowane były w małym rozmiarze oznaczone jako seria 1929 ale faktyczna produkcja była w roku 1933. Nominały z tej serii to 5$, 10$, 20$, 50$ i 100$. Banknoty w małym rozmiarze mają pieczęcie oraz numery seryjne w kolorze brązowym.

Nie wszystkie Banki Federalne wprowadzały banknoty do obiegu w tym samym czasie jak również nie wszystkie banki wprowadzały te same nominały. Ogólnie banknoty Federal Reserve Bank Notes nigdy nie stanowiły znaczącej ilości banknotów w całym systemie walutowym kraju.

Poniżej niektóre serie i nominały banknotów.Federal Reserve Bank Notes - Duży rozmiar

Seria 1915

W tym roku wyprodukowano banknoty o jedynie trzech nominałach 5$, 10$ i 20$.

5 $ - Na awersie banknotu po lewej stronie znajduje się Abraham Lincoln szesnasty prezydent Stanów Zjednoczonych. Na rewersie po lewej stronie znajduje się postać Krzysztofa Kolumba na statku wypatrującego lądu. Po prawej stronie rewersu pielgrzymi przybijający do brzegu.

10 $ - Na awersie banknotu po lewej stronie znajduje się Andrew Jackson - siódmy prezydent Stanów Zjednoczonych. Na rewersie po lewej stronie przedstawiono rolnictwo a po prawej stronie przemysł.

20 $ - Na awersie banknotu po lewej stronie znajduje się Grover Cleveland - dwudziesty drugi i dwudziesty czwarty prezydent Stanów Zjednoczonych. Na rewersie banknotu po lewej stronie widac zbliżającą się lokomotywę, obok samochód a z tyłu w tle samolot. Po prawej stronie banknotu widać zbliżający się statek parowy oraz małą łódź, a w tle zarys Statuy Wolności.Seria 1918

1 $ - Na awersie pośrodku banknotu jednodolarowego znajduje się pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych George Washington. Na rewersie pośrodku banknotu bielik amerykański siedzący na fladze.

2 $ - Na awersie pośrodku banknotu jednodolarowego znajduje się trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Jefferson. Na rewersie znajduje się statek wojenny New York.

5 $ - Na awersie banknotu po lewej stronie znajduje się Abraham Lincoln szesnasty prezydent Stanów Zjednoczonych. Na rewersie po lewej stronie znajduje się postać Krzysztofa Kolumba na statku wypatrującego lądu. Po prawej stronie rewersu pielgrzymi przybijający do brzegu.

50 $ - Na awersie banknotu po lewej stronie znajduje się Ulysses Grant - osiemnasty prezydent Stanów Zjednoczonych. Na rewersie pośrodku banknotu alegoryczna postać Panamy. Po lewej stronie postaci statek handlowy a po prawej statek wojenny.Federal Reserve Bank Notes - Mały rozmiarSeria 1929

Banknoty z tej serii wyprodukowano faktycznie w roku 1933. Nominały banknotów to 5$, 10$, 20$, 50$ i 100$.

5 $ - Na awersie banknotu pośrodku znajduje się Abraham Lincoln szesnasty prezydent Stanów Zjednoczonych. Na odwrocie banknotu pośrodku budynek Pomnika Lincolna (Lincoln Memorial).

10 $ - Na awersie pośrodku banknotu znajduje się Alexander Hamilton - pierwszy Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych. Na rewersie budynek Skarbca Stanów Zjednoczonych.

20 $ - Na awersie banknotu po lewej stronie znajduje się Andrew Jackson - siódmy prezydent Stanów Zjednoczonych. Na rewersie budynek siedziby prezydentów - Białego Domu.

50 $ - Na awersie banknotu po lewej stronie znajduje się Ulysses Grant - osiemnasty prezydent Stanów Zjednoczonych. Na rewersie budynek Kapitolu.

100 $ - Na awersie banknotu po lewej stronie znajduje się Benjamin Franklin - jeden z założycieli Stanów Zjednoczonych. Na rewersie budynek w którym podpisano deklarację niepodległości - Independence Hall.