Banknoty / Fractional Currency

Fractional CurrencyLata 1862-1876

W początkowym okresie Wojny Secesyjnej społeczeństwo gromadziło monety ze względu na ich wartość jako metalu szlachetnego - złota, srebra lub miedzi. W krótkim czasie spowodowało to brak monet w obiegu. Aby rozwiązać ten problem Kongres uchwalił 17 lipca 1862 roku akt na mocy którego można było opłacać długi rządowe stemplami i znaczkami pocztowymi. To znowu spowodowało braki na rynku znaczków pocztowych. Aby rozwiązać ten nowy problem wydrukowano banknoty o nominałach poniżej 1$ znane jako Postage Currency (Waluta Pocztowa) gdyż wygląd i projekty tych banknotów były wzięte z będących wówczas w obiegu znaczków pocztowych. Następne edycje przypominały już bardziej wygląd banknotów. Na mocy aktu z 3 marca 1863 roku Kongres nadał tym nowym banknotom nazwę Fractional Currency (Ułamkowa Waluta).

W sumie wydano pięć edycji banknotów:

Wydanie

Nominały

Data emisji

I emisja

5, 10, 25, 50 centów

21 sierpień 1862– 27 maj 1863

II emisja

5, 10, 25, 50 centów

10 październik – 23 luty 1867

III emisja

3, 5, 10, 25, 50 centów

5 grudzień 1864 – 16 sierpień 1869

IV emisja

10, 15, 25, 50 centów

14 lipiec 1869 – 16 luty 1875

V emisja

10, 25, 50 centów

26 luty 1874 – 15 luty 1876
I emisja: 21 sierpień 1862 - 27 maj 1863

Pięć centów: na awersie banknotu pięciocentowego znajduje się trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Jefferson.

Dziesięć centów: na awersie banknotu dziesięciocentowego znajduje się podobizna pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych Georga Washingtona.

Dwadzieścia pięć centów: na awersie znajduje się powielona pięciokrotnie postać trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Jeffersona

Pięćdziesiąt centów: na awersie banknotu znajduje się powielona pięciokrotnie postać pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych Georga Washingtona.II emisja: 10 październik – 23 luty 1867

Pięć centów: w centralnej części awersu w brązowym owalu znajduje się postać pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych Georga Washingtona

Dziesięć centów: w centralnej części awersu w brązowym owalu znajduje się postać Georga Washingtona pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych

Dwadzieścia pięć centów: w centralnej części awersu w brązowym owalu znajduje się postać Georga Washingtona pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych

Pięćdziesiąt centów: w centralnej części awersu w brązowym owalu znajduje się postać pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych Georga WashingtonaIII emisja: 5 grudzień 1864 – 16 sierpień 1869

Trzy centy: w centralnej części awersu znajduje się postać pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych Georga Washingtona

Pięć centów: w centralnej części awersu znajduje się postać Spencera Mortona Clarka pierwszego dyrektora National Currency Bureau

Dziesięć centów: w centralnej części awersu znajduje się postać pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych Georga Washingtona

Dwadzieścia pięć centów: w centralnej części awersu znajduje się postać Sekretarza Skarbu w roku 1864 Williama Pitta Fessendena

Pięćdziesiąt centów: w centralnym miejscu pośrodku awersu znajduje się alegoria Sprawiedliwości

Pięćdziesiąt centów: w centralnej części awersu znajduje się postać Francisa Eliasa Spinnera Sekretarza Skarbu w latach 1861-1875IV emisja: 14 lipiec 1869 – 16 luty 1875

Dziesięć centów: na awersie banknotu po lewej stronie znajduje się Miss Liberty

Piętnaście centów: na awersie banknotu o wartości piętnaście centów znajduje się Miss Liberty lub Columbia.

Dwadzieścia pięć centów: po lewej części awersu znajduje się postać pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych Georga Washingtona

Pięćdziesiąt centów: po prawej części awersu znajduje się postać szesnastego prezydenta Stanów Zjednoczonych Abrahama Lincolna

Pięćdziesiąt centów: po lewej części awersu znajduje się postać Samuela Dextera trzeciego Sekretarza Skarbu

Pięćdziesiąt centów: po lewej części awersu znajduje się postać Edwina McMasters Stantona Sekretarza Wojny za rządów prezydenta Abrahama LincolnaV emisja: 26 luty 1874 – 15 luty 1876

Dziesięć centów: na awersie po lewej stronie znajduje się William Morris Meredith dziewiętnasty Sekretarz Skarbu w latach 1849-1850

Dwadzieścia pięć centów: na awersie banknotu o wartości dwadzieścia pięć centów znajduje się Robert John Walker osiemnasty Sekretarz Skarbu w latach 1845-1849.

Pięćdziesiąt centów: na awersie banknotu półdolarowego po lewej stronie znajduje się William Harris Crawford - siódmy Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych w latach 1816-1825.