Monety / One cent / One cent (small)

One cent (small) - jeden cent (mały)

Lata 1856-1858 (Flying Eagle Cent)

Od lat ok 1850 dotychczasowe monety jednocentowe ze względu na swoja wielkość miały wśród użytkowników opinie nieporęcznych i niewygodnych. Dla samej mennicy były one również nieekonomiczne w produkcji. James Barton Longacre zaprojektował monetę mającą na awersie orła w locie. Była pierwszą monetą jednocentową o małej średnicy 19mm zastępującą poprzednie duże centy o średnicach 28-29mm. Na awersie pozostał wieniec oraz napis ONE CENT. W 1858 wybito dwie wersje monet - z mniejszymi i większymi napisami UNITED STATES OF AMERICA na rewersie. Moneta posiada gładki rant.
Skład monety: 88% miedzi i 12% niklu
Średnica: 19mm
Waga: 4,7g
Mennica: Philadelphia (brak znaku)
Nakład: ok 1500 (1856r), 17.450.000 (1857r), 24.600.000 (1858r)Lata 1859-1909 (Indian Head Cent)

W tych latach zaprojektowano i wykonano 3 rodzaje monet jednocentowych.

Pierwszy rodzaj wyprodukowano tylko w roku 1859. James Barton Longacre zaprojektował monetę na awersie z głową indianki z piuropuszem i napisem na piuropuszu LIBERTY. Wokół głowy był napis UNITED STATES OF AMERICA a pod głową rok. Na rewersie monety pośrodku napis ONE CENT a wokół napisu wieniec.
Skład monety: 88% miedzi i 12% niklu
Średnica: 19mm
Waga: 4,67g
Mennica: Philadelphia (brak znaku)
Nakład: 36.400.000

Drugi rodzaj monet z głową indianki wybito w latach 1860-1864. Na rewersie ponad napisem ONE CENT dodano tarczę federalną.
Skład monety: 88% miedzi i 12% niklu
Średnica: 19mm
Waga: 4,67g
Mennica: Philadelphia (brak znaku)
Nakład: 20.566.000 (1860r), 10.100.000 (1861r), 28.075.000 (1862r), 49.840.000 (1863r), 13.740.000 (1864r)

Trzeci rodzaj monet z głową indianki wybito w latach 1864-1909. W tym roku zmodyfikowano nieco portret wyostrzając rysy twarzy.
Skład monety: 95% miedzi i 5% cyna/cynk
Średnica: 19mm
Waga: 3,11g
Mennica: Philadelphia (brak znaku), San Francisco (znak menniczy S)
Nakład: 39.233.714 (1864r), 35.429.286 (1865r), 9.286.500 (1866r), 9.821.000 (1867r), 10.266.500 (1868r), 6.420.000 (1869r), 5.275.000 (1870r), 3.929.500 (1871r), 4.042.000 (1872r), 11.676.500 (1873r), 14.187.500 (1874r), 13.528.000 (1875r), 7.944.000 (1876r), 852.500 (1877r), 5.797.500 (1878r), 16.228.000 (1879r), 38.961.000 (1880r), 39.208.000 (1881r), 38.578.000 (1882r), 45.591.500 (1883r), 23.257.800 (1884r), 11.761.594 (1885r), 17.650.000 (1886r), 45.223.523 (1887r), 37.489.832 (1888r), 48.866.025 (1889r), 57.180.114 (1890r), 47.070.000 (1891r), 37.647.087 (1892r), 46.640.000 (1893r), 16.749.500 (1894r), 38.341.474 (1895r), 39.055.431 (1896r), 50.464.392 (1897r), 49.281.284 (1898r), 53.598.000 (1899r), 66.831.502 (1900r), 79.609.158 (1901r), 87.374.704 (1902r), 85.092.703 (1903r), 61.326.198 (1904r), 80.717.011 (1905r), 96.020.530 (1906r), 108.137.143 (1907r), 32.326.367 (1908r), 1.115.000 (1908r S), 14.368.470 (1909r), 309.000 (1909r S)
Lata 1909-1958 (Lincoln Wheat Cent)

W tych latach wybito 4 rodzaje monet. W 1911 pojawiła sie nowa mennica Denver mająca znak menniczy D.Pierwszy rodzaj to lata 1909-1942.
Litewski emigrant Victor David Brenner który miał okazję zetknąć się z prezydentem Rooseveltem był pełen podziwu dla Abrahama Lincolna. Prezydent zaproponował aby zaprojektował on nową monetę na 100 lecie urodzin Lincolna. Na awersie oczywiście znajdowała się podobizna Abrahama Lincolna. Nad głową Lincolna po raz pierwszy umieszczono napis IN GOD WE TRUST. Z lewej strony popiersia napis LIBERTY a z prawej rok. Na rewersie po bokach monety znajdowały się dwa snopy pszenicy. Pośrodku napis ONE CENT i UNITED STATES OF AMERICA a na górze E PLURIBUS UNUM. Po raz pierwszy w pierwszej próbnej partii monet umieszczono inicjały projektanta VDB. Wzbudziło to spore kontrowersje i inicjały szybko usunięto. Inicjały VDB zostały jeszcze na chwilę przywrócone w roku 1918.
Skład monety: 95% miedzi i 5% cyna/cynk
Średnica: 19mm
Waga: 3,11g
Mennica: Philadelphia (brak znaku), San Francisco (znak menniczy S), Denver (znak menniczy D), VDB - Victor David Brenner
Nakład: 27.995.000 (1909r VDB), 484.000 (1909r S VDB), 72.700.000 (1909r), 1.825.000 (1909r S), 146.798.813 (1910r), 6.045.000 (1910r S), 101.176.054 (1911r), 12.672.000 (1911r D), 4.026.000 (1911r S), 68.150.915 (1912r), 10.411.000 (1912r D), 4.431.000 (1912r S), 76.529.504 (1913r), 15.804.000 (1913r D), 6.101.000 (1913r S), 75.237.067 (1914r), 1.193.000 (1914r D), 4.137.000 (1914r S), 29.090.970 (1915r), 22.050.000 (1915r D), 4.833.000 (1915r S), 131.832.627 (1916r), 35.956.000 (1916r D), 22.510.000 (1916r S), 196.429.785 (1917r), 55.120.000 (1917r D), 32.620.000 (1917r S), 288.104.634 (1918r), 47.830.000 (1918r D), 34.680.000 (1918r S), 392.021.000 (1919r), 57.154.000 (1919r D), 139.760.000 (1919r S), 310.165.000 (1920r), 49.280.000 (1920r D), 46.220.000 (1920r S), 39.157.000 (1921r), 15.274.000 (1921r S), 7.160.000 (1922r Philadelphia + D), 74.723.000 (1923r), 8.700.000 (1923r S), 75.178.000 (1924r), 2.520.000 (1924r D), 11.696.000 (1924r S), 139.949.000 (1925r), 22.580.000 (1925r D), 26.380.000 (1925r S), 157.088.000 (1926r), 28.020.000 (1926r D), 4.550.000 (1926r S), 144.440.000 (1927r), 27.170.000 (1927r D), 14.276.000 (1927r S), 134.116.000 (1928r), 31.170.000 (1928r D), 17.266.000 (1928r S), 185.262.000 (1929r), 41.730.000 (1929r D), 50.148.000 (1929r S), 157.415.000 (1930r), 40.100.000 (1930r D), 24.286.000 (1930r S), 19.396.000 (1931r), 4.480.000 (1931r D), 866.000 (1931r S), 9.062.000 (1932r), 10.500.000 (1932r D), 14.360.000 (1933r), 6.200.000 (1933r D), 219.080.000 (1934r), 28.446.000 (1934r D), 245.388.000 (1935r), 47.000.000 (1935r D), 38.702.000 (1935r S ), 309.632.000 (1936r), 40.620.000 (1936r D), 29.130.000 (1936r S), 309.170.000 (1937r), 50.430.000 (1937r D), 34.500.000 (1937r S), 156.682.000 (1938r), 20.010.000 (1938r D), 15.180.000 (1938r S), 316.466.000 (1939r), 15.160.000 (1939r D), 52.070.000 (1939r S), 586.810.000 (1940r), 81.390.000 (1940r D), 112.940.000 (1940r S), 887.018.000 (1941r), 128.700.000 (1941r D), 92.360.000 (1941r S), 657.796.000 (1942r), 206.698.000 (1942r D), 85.590.000 (1942r S)

Drugi rodzaj tej monety wybito w roku 1943. Ze względu na trwajacą II wojnę światową i związane z tym duże zapotrzebowanie na miedź zdecydowano się na monety stalowe ocynkowane.
Skład monety: 100% stal ocynkowana
Średnica: 19mm
Waga: 2,7g
Mennica: Philadelphia (brak znaku), San Francisco (znak menniczy S), Denver (znak menniczy D)
Nakład: 684.628.670 (1943r), 217.660.000 (1943r D), 191.550.000 (1943r S)

W latach 1944-45 powrócono do stopu miedź-cynk.
Skład monety: 95% miedź, 5% cynk
Średnica: 19mm
Waga: 3,1g
Mennica: Philadelphia (brak znaku), San Francisco (znak menniczy S), Denver (znak menniczy D)
Nakład: 1.435.000.000 (1944r), 430.578.000 (1944r D), 282.760.000 (1944r S), 1.040.515.000 (1945r), 266.268.000 (1945r D), 181.770.000 (1945r S)

W latach 1946-58 zmieniono skład monety na miedz i cyna-cynk.
Skład monety: 95% miedź, 5% cyna/cynk
Średnica: 19mm
Waga: 3,1g
Mennica: Philadelphia (brak znaku), San Francisco (znak menniczy S), Denver (znak menniczy D)
Nakład: 991.655.000 (1946r), 315.690.000 (1946r D), 198.100.000 (1946r S), 190.555.000 (1947r), 194.750.000 (1947r D), 99.000.000 (1947r S), 317.570.000 (1948r), 172.637.500 (1948r D), 81.735.000 (1948r S), 217.775.000 (1949r), 153.132.500 (1949r D), 64.290.000 (1949r S), 272.635.000 (1950r), 334.950.000 (1950r D), 118.505.000 (1950r S), 284.576.000 (1951r), 625.355.000 (1951r D), 136.010.000 (1951r S), 186.775.000 (1952r), 746.130.000 (1952r D), 137.800.004 (1952r S), 256.755.000 (1953r), 700.515.000 (1953r D), 181.835.000 (1953r S), 71.640.050 (1954r), 251.552.500 (1954r D), 96.190.000 (1954r S), 330.580.000 (1955r), 563.257.500 (1955r D), 44.610.000 (1955r S), 420.745.000 (1956r), 1.098.201.100 (1956r D), 282.540.000 (1957r), 1.051.342.000 (1957r D), 252.525.000 (1958r), 800.953.300 (1958r D)Lata 1959-2008 (Lincoln Memorial Cent)

W 1958 roku przedstawiono zmieniony projekt rewersu monety zawierający pomnik Lincolna (Lincoln Memorial). Nowy projekt rewersu został wykonany przez Franka Gasparro. Pierwsza moneta została oficjalnie wydana 12 lutego 1959 roku w 150 lecie urodzin szesnastego prezydenta USA Abrahama Lincolna. Awers pozostał ten sam.
Skład monety: 95% miedź, 5% cyna/cynk
Średnica: 19mm
Waga: 3,11g
Mennica: Philadelphia (brak znaku), San Francisco (znak menniczy S), Denver (znak menniczy D)
Nakład: 609.715.000 (1959r), 1.279.760.000 (1959r D), 586.405.000 (1960r), 1.580.884.000 (1960r D), 753.345.000 (1961r), 1.753.266.700 (1961r D), 606.045.000 (1962r), 1.793.148.400 (1962r D), 754.110.000 (1963r), 1.774.020.400 (1963r D), 2.648.575.000 (1964r), 3.799.071.500 (1964r D), 1.497.224.900 (1965r), 2.188.147.783 (1966r), 3.048.667.100 (1967r), 1.707.880.970 (1968r), 2.886.269.600 (1968r D), 258.270.001 (1968r S), 1.136.910.000 (1969r), 4.002.832.200 (1969r D), 544.375.000 (1969r S), 1.898.315.000 (1970r), 2.891.438.900 (1970r D), 690.560.004 (1970r S), 1.919.490.000 (1971r), 2.911.045.600 (1971r D), 525.133.459 (1971r S), 2.933.255.000 (1972r), 2.665.071.400 (1972r D), 376.939.108 (1972r S), 3.728.245.000 (1973r), 3.549.576.588 (1973r D), 317.177.295 (1973r S), 4.232.140.523 (1974r), 4.235.098.000 (1974r D), 409.426.660 (1974r S), 5.451.476.142 (1975r), 4.505.275.300 (1975r D), 4.674.292.426 (1976r), 4.221.592.455 (1976r D), 4.469.930.000 (1977r), 4.194.062.300 (1977r D), 5.558.605.000 (1978r), 4.280.233.400 (1978r D), 6.018.515.000 (1979r), 4.139.357.254 (1979r D), 7.414.705.000 (1980r), 5.140.098.660 (1980r D), 7.491.750.000 (1981r), 5.373.235.677 (1981r D), 10.712.525.000 (1982r), 6.012.979.368 (1982 D)

Ze względu na wysokie ceny miedzi w roku 1981 zdecydowano się na zmianę składu monety. Miedź była tylko powleczeniem a głównym składnikiem został cynk.
Skład monety: RDZEŃ: 99,2% cynk, 0,8% miedź POWLECZENIE: 100% miedź (CAŁOŚĆ: 97,5% cynk, 2,5% miedź)
Średnica: 19mm
Waga: 2,5g
Mennica: Philadelphia (brak znaku), San Francisco (znak menniczy S), Denver (znak menniczy D)
Nakład: nakład zawarty w powyższym zestawieniu (1982r), nakład zawarty w powyzszym zestawieniu (1982r D), 7.752.355.000 (1983r), 6.467.199.428 (1983r D), 8.151.079.000 (1984r), 5.569.238.906 (1984r D), 5.648.489.887 (1985r), 5.287.399.926 (1985r D), 4.491.395.493 (1986r), 4.442.866.698 (1986r D), 4.682.466.931 (1987r), 4.879.389.514 (1987r D), 6.092.810.000 (1988r), 5.253.740.443 (1988r D), 7.261.535.000 (1989r), 5.345.467.111 (1989r D), 6.851.765.000 (1990r), 4.922.894.533 (1990r D), 5.165.940.000 (1991r), 4.158.442.076 (1991r D), 4.648.905.000 (1992r), 4.448.673.300 (1992r D), 5.684.705.000 (1993r), 6.426.650.571 (1993r D), 6.500.850.000 (1994r), 7.131.765.000 (1994r D), 6.411.440.000 (1995r), 7.128.560.000 (1995r D), 6.612.465.000 (1996r), 6.510.795.000 (1996r D), 4.622.800.000 (1997r), 4.576.555.000 (1997r D), 5.032.200.000 (1998r), 5.225.200.000 (1998r D), 5.237.600.000 (1999r), 6.360.065.000 (1999r D), 5.503.200.000 (2000r), 8.774.220.000 (2000r D), 4.959.600.000 (2001r), 5.374.990.000 (2001r D), 3.260.800.000 (2002r), 4.028.055.000 (2002r D), 3.300.000.000 (2003r), 3.548.000.000 (2003r D), 3.379.600.000 (2004r), 3.456.400.000 (2004r D), 3.935.600.000 (2005r), 3.764.450.500 (2005r D), 4.290.000.000 (2006r), 3.944.000.000 (2006r D), 3.762.400.000 (2007r), 3.638.800.000 (2007r D), 2.558.800.000 (2008r), 2.849.600.000 (2008 D)
Rok 2009 (Lincoln Bicentennial Cent)

W 2009 powstały następne cztery projekty monet honorujące osobę Abrahama Lincolna.

Pierwsza moneta odnosi się do wczesnego dzieciństwa w Kentucky. Na rewersie przedstawiony jest drewniany domek. Ten cent został wprowadzony do obiegu 12 lutego 2009 roku na 200 lecie urodzin Lincolna. Projekt wykonany przez Richarda Mastersa. Wygląd awersu pozostał niezmieniony.

Druga moneta to lata młodości w stanie Indiana. Postać czytającego Lincolna zaprojektował Charles Vickers.

Trzecia moneta to życie zawodowe jako młody prawnik w Illinois. Lincolna stojącego przed Springfield Illinois State Capitol zaprojektował Joel Iskovitz.

Ostatnia czwarta moneta to prezydencja. Moneta przedstawia Capitol w budowie.


Skład monety: RDZEŃ: 99,2% cynk, 0,8% miedź POWLECZENIE: 100% miedź (CAŁOŚĆ: 97,5% cynk, 2,5% miedź)
Średnica: 19mm
Waga: 2,5g
Mennica: Philadelphia (brak znaku), Denver (znak menniczy D)
Nakład:
drewniany domek 284.800.000 (2009r),
drewniany domek 350.000.000 (2009r D)
lata kształtujące charakter 376.000.000 (2009r),
lata kształtujące charakter 363.600.000 (2009r D),
życie zawodowe w Illinois 316.000.000 (2009r),
życie zawodowe w Illinois 336.000.000 (2009r D)
prezydencja 129.600.000 (2009r),
prezydencja 198.600.000 (2009r D)Rok 2010 (Lincoln Shield Cent)

W 2009 roku wybrano nowy projekt rewersu wprowadzony w życie w 2010 roku. Nowa moneta przedstawia tarczę złożoną z 13 pasów. Każdy pas symbolizuje stan i całość połączoną jako unia. Unia ta znajduje się pod przewodnictwem rządu federalnego przedstawionego nad unią jako poziomy pas. Projektantam rewersu jest Lyndall Bass.
Skład monety: RDZEŃ: 99,2% cynk, 0,8% miedź POWLECZENIE: 100% miedź (CAŁOŚĆ: 97,5% cynk, 2,5% miedź)
Średnica: 19mm
Waga: 2,5g
Mennica: Philadelphia (brak znaku), Denver (znak menniczy D)
Nakład: 1.963.630.000 (2010r), 2.040.720.000 (2010r D), 2.402.400.000 (2011r), 2.536.140.000 (2011r D), 3.132.000.000 (2012r), 2.883.200.000 (2012r D), 1.284.400.000 (2013r), 1.190.800.000 (2013 D), 3.990.800.000 (2014r), 4.155.600.000 (2014r D), 4.691.300.000 (2015), 4.674.000.000 (2015 D)