Monety / Quarter / Quarter dollar

Quarter dollar - dwadzieścia pięć centówLata 1796-1807 (Draped Bust Quarter)

Pierwsza moneta dwudziestopięciocentowa powstała w 1796 roku na podstawie ustawy monetarnej z 1792 roku. Mając na uwadze nietrafione projekty i krytykę opini publicznej po wprowadzeniu wcześniej monet miedzianych jednocentowych postanowiono uniknąć powielania błędów przy tej monecie. Nie do końca się to jednak udało. W 1796 roku Robert Scott zaprojektował monetę mającą na awersie popiersie kobiety (prawdopodobnie pani Bingham) otoczoną 15 gwiazdkami i napisem LIBERTY ("Wolność") oraz datą. Na rewersie znajdował się mały orzeł z wieńcem z gałązek oliwnych i palmowych. Wokół wieńca napis UNITED STATES OF AMERICA. Monetę tę wyprodukowano w niewielkiej ilości tylko w tym jednym roku. Później przez kilka lat była przerwa. Następne monety zaczęto bić od 1804 roku. Monety te miały na awersie również postać kobiety lecz otoczoną już 13 gwiazdkami (ze względów praktycznych przestano dodawać gwiazdkę po przyłączaniu się kolejnych stanów i poprzestano na początkowych 13 stanach założycielskich). Natomiast rewers miał nadal orła ale już z tarczą na piersi. W dziobie orła taśma z napisem E PLURIBUS UNUM ("Z wielości, jedność") a w szponach orzeł trzyma pęk strzał i gałazkę oliwną. Wokół krawędzi monety napis UNITED STATES OF AMERICA i nominał 25C.
Skład monety: 89% srebro, 11% miedź
Średnica: 27,5mm
Waga: 6,74g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (brak znaku)
Nakład: 6.146 (1796r), 6.738 (1804r), 121.394 (1805r), 206.124 (1806r), 220.643 (1807r)Lata 1815-1838 (Capped Bust)

W latach 1808-1814 nie produkowano monet 25c gdyż nie było na nie popytu. Był to efekt prawa Greshama mówiący o tym że pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy z obiegu. W tym czasie w obiegu funkconowały równolegle 2 reale hiszpańskie będące odpowiednikiem 25 centow. Ze względu na zawartość srebra w monecie ćwierćdolarowej była ona traktowana jako lepsza, bardziej wartościowa. Skutkowało to tym że ludzie gromadzili, przechowywali oszczędności w centach (ewentualnie przetapiali monety na srebro) a w powszechnym obiegu pozostawały "mniej wartościowe" hiszpańskie reale. Z drugiej strony, liczba monet hiszpańskich było tak duża że w całości zaspokajała ona popyt rynku.Lata 1815-1828

W roku 1807 mennica filadelfijska zleciła zaprojektowanie nowego rodzaju monety ćwierćdolarowej. Niemiecki emigrant John Reich był projektantem nowej monety którą wybijano w latach 1815-1828. Na awersie przedstawiono postać Liberty patrzącą w lewo. Na głowie miała przepaskę z napisem LIBERTY. Wokół niej umieszczono 13 gwiazdek a pod postacią rok. Postać kobiety wydawała się bardzo gruba i prasa żartowała że jest to "gruba kochanka projektanta". Na rewersie projektant przedstawił orła z rozpostartymi skrzydłami siedzącego na gałęzi. W szponach orła znajdują się trzy strzały a na piersi orła tarcza. Ponad orłem wstęga z napisem E PLURIBUS UNUM a wokół krawędzi monety napis UNITED STATES OF AMERICA i nominał 25C. Orzeł ten wygląda na bardziej oswojonego i przyjaznego niż na rewersie z lat 1804-1807 i bardziej rozrosłego i silnego niż z roku 1796.
Skład monety: 89% srebro, 11% miedź
Średnica: 29mm
Waga: 6,74g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (brak znaku)
Nakład: 89.235 (1815r), 361.174 (1818r), 144.000 (1819r), 127.444 (1820r), 216.851 (1821r), 64.080 (1822r), 17.800 (1823r), 168.000 (lata 1824 i 1825), 4.000 (1827r), 102.000 (1828r)Lata 1831-1838

Postęp technologiczny umożliwił wprowadzenie dodatkowych zmian w monetach w latach 1831-1838. Modyfikacji dokonał William Kneass. Pierwszą zmianą było usunięcie napisu na rewersie E PLURIBUS UNUM, pozostała część rewersu pozostała bez zmian. Usunięcie wywołało duże zamieszanie w rządzie ale ostatecznie zmiana pozostała. Na awersie została ta sama Liberty ale jej postać została nieco zmniejszona (ściśnięta) oraz zmniejszono cyfry w roku.
Skład monety (lata 1831-1836): 89% srebro, 11% miedź
Skład monety (lata 1837-1838): 90% srebro, 10% miedź
Średnica (lata 1831-1836): 27mm
Średnica (lata 1837-1838): 24,3mm
Waga (lata 1831-1836): 6,74g
Waga (lata 1837-1838): 6,70g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (brak znaku)
Nakład: 398.000 (1831r), 320.000 (1832r), 156.000 (1833r), 286.000 (1834r), 1.952.000 (1835r), 472.000 (1836r), 252.400 (1837r), 366.000 (1838r)Lata 1838-1891 (Seated Liberty)

W tych latach powstała moneta z siedzącą Liberty a na przestrzeni lat moneta miała liczne modyfikacje i doczekała się kilku odmian.Lata 1838-1853 (No Motto)

Projektantami nowej serii monet byli Thomas Sully i Christian Gobrecht którzy zaprojektowali odpowiednio nowy awers i nowy rewers. Na awersie znajduje się Liberty siedząca na skale, trzymająca w ręku tarczę i otoczona 13 gwiazdkami. Na rewersie umieszczono tego samego orła co poprzednio, zmieniło sie oznaczenie nominału z 25C. na słowne QUAR. DOL.
Skład monety: 90% srebro, 10% miedź
Średnica: 24,3mm
Waga: 6,7g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (brak znaku), New Orleans (znak menniczy O)
Nakład: 466.000 (1838r), 491.146 (1839r), 188.127 (1840r), 425.200 (1840r O), 120.000 (1841r), 452.000 (1841r O), 88.000 (1842r), 769.000 (1842r O), 645.600 (1843r), 968.000 (1843r O), 421.200 (1844r), 740.000 (1844r O), 922.000 (1845r), 510.000 (1846r), 734.000 (1847r), 368.000 (1847r O), 146.000 (1848r), 340.000 (1849r), 412.000 (lata 1849-1850 O), 190.800 (1850r), 160.000 (1851r), 88.000 (1851r O), 177.060 (1852r), 96.000 (1852r O), 44.200 (1853r)Rok 1853 (Arrows and Rays)

W tym jednym roku na awersie dodano groty strzał po bokach roku a na rewersie promienie chwały emanujące z orła.
Skład monety: 90% srebro, 10% miedź
Średnica: 24,3mm
Waga: 6,2g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (brak znaku), New Orleans (znak menniczy O)
Nakład: 1853 15.210.020 (1853r), 1.332.000 (1853r O)Lata 1854-1855 (Arrows, No Rays)

Ponieważ promienie chwały orła na rewersie były trudne do wykonania i wymagały skomplikowanych zabiegów przy produkcji zdecydowano się na usunięcie ich z monety. Groty strzał przy roku pozostały.
Skład monety: 90% srebro, 10% miedź
Średnica: 24,3mm
Waga: 6,2g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (brak znaku), New Orleans (znak menniczy O), San Francisco (znak menniczy S)
Nakład: 12.380.000 (1854r), 1.484.000 (1854r O), 2.857.000 (1855r), 176.000 (1855r O), 396.400 (1855r S)Lata 1856-1865 (No Motto)

W tych latach powrócono do wersji poczatkowej projektu z lat 1838-1853. Moneta nie miała na awersie grotów strzał przy roku a na rewersie bez promieni chwały przy orle.
Skład monety: 90% srebro, 10% miedź
Średnica: 24,3mm
Waga: 6,2g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (brak znaku), New Orleans (znak menniczy O), San Francisco (znak menniczy S)
Nakład: 7.264.000 (1856r), 968.000 (1856r O), 286.000 (1856r S), 9.644.000 (1857r), 1.180.000 (1857r O), 82.000 (1857r S), 7.368.000 (1858r), 520.000 (1858r O), 121.000 (1858r S), 1.343.200 (1859r), 260.000 (1859r O), 80.000 (1859r S), 804.400 (1860r), 388.000 (1860r O), 56.000 (1860r S), 4.853.600 (1861r), 96.000 (1861r S), 932.000 (1862r), 67.000 (1862r S), 191.600 (1863r), 93.600 (1864r), 20.000 (1864r S), 58.800 (1865r), 41.000 (1865r S)Lata 1866-1873 (Motto)

Tuż po wojnie domowej Amerykanie zdali sobie sprawę że w wyniku wyniszczającej wojny ponieśli duże straty zarówno materialne jak i duchowe. W ludzkich umysłach na pierwszych miejscach były jedynie Bóg i przetrwanie. Smutek Amerykanów skierował się w znacznym stopniu ku religii by ukoić cierpienia. Nic dziwnego że wkrótce na monetach pojawiło się motto IN GOD WE TRUST ("W Bogu nasze zaufanie") które zostało bardzo ciepło przyjęte przez społeczność.
Skład monety: 90% srebro, 10% miedź
Średnica: 24,3mm
Waga: 6,2g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (brak znaku), San Francisco (znak menniczy S), Carson City (znak menniczy CC)
Nakład: 16.800 (1866r), 28.000 (1866r S), 20.000 (1867r), 48.000 (1867r S), 29,400 (1868r), 96.000 (1868r S), 16.000 (1869r), 76.000 (1869r S), 86.400 (1870r), 8.340 (1870r CC), 118.200 (1871r), 30.900 (1871r S), 10.890 (1871r CC), 182.000 (1872r), 83.000 (1872r S), 22.850 (1872r CC), 212.000 (1873r), 4.000 (1873r CC)Lata 1873-1874 (Arrows)

W tych latach mennica zmieniła nieznacznie wagę monety. Na awersie dodano znowu groty strzał przy roku monety co było zmianą raczej kosmetyczną. Motto IN GOD WE TRUST pozostało.
Skład monety: 90% srebro, 10% miedź
Średnica: 24,3mm
Waga: 6,3g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (brak znaku), San Francisco (znak menniczy S), Carson City (znak menniczy CC)
Nakład: 1.271.160 (1873r), 156.000 (1873r S), 12.462 (1873r CC), 471.200 (1874r), 392.000 (1874r S)Lata 1875-1891 (Motto)

Po dwóch latach powrócono do wcześniejszej wersji monety tj. bez grotów strzał przy roku na awersie. Waga monety pozostała 6,3g wraz z mottem IN GOD WE TRUST.
Skład monety: 90% srebro, 10% miedź
Średnica: 24,3mm
Waga: 6,3g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (brak znaku), San Francisco (znak menniczy S), Carson City (znak menniczy CC)
Nakład: 4.292.800 (1875r), 680.000 (1875r S), 140.000 (1875r CC), 17.816.000 (1876r), 8.596.000 (1876r S), 4.944.000 (1876r CC), 10.911.200 (1877r), 8.996.000 (1877r S), 4.192.000 (1877r CC), 2.260.000 (1878r), 140.000 (1878r S), 996.000 (1878r CC), 13.600 (1879r), 13.600 (1880r), 12.000 (1881r), 15.200 (1882r), 14.400 (1883r), 8.000 (1884r), 13.600 (1885r), 5.000 (1886r), 10.000 (1887r), 10.000 (1888r), 1.216.000 (1888r S), 12.000 (1889r), 80.000 (1890r), 3.920.000 (1891r), 68.000 (1891r O), 2.216.000 (1891r S)Lata 1892-1916 (Barber)

Nazwy monet zazwyczaj wywodzą się od wyglądu monety a nie projektanta. Nazwa nowej ćwierćdolarówki wzięła się jednak od projektanta Charlesa Edwarda Barbera. W 1887 roku ówczesny dyrektor mennicy stwierdził że wygląd monet jest już przestarzały i powinien być zmieniony. Ponieważ poprzedni projekt był w obiegu ponad 25 lat zmiana nie wymagała zgody Kongresu. Deaprtament Skarbu ogłosił otwarty konkurs na wygląd nowych monet jednak żaden projekt nie został zaakceptowany. Wkrótce po konkursie wybrano Barbera do stworzenia nowych monet. Nowa moneta która pojawiła się w 1892 roku miała na awersie głowę Liberty z czapeczką wolności i wieńcem laurowym patrzącą w prawo. Włosy spięte z tyłu tasiemką. Nad głową napis IN GOD WE TRUST a pod głową rok. Sześć gwiazdek po lewej stronie głowy i siedem gwiazdek po prawej stronie symbolizują pierwsze amerykańskie kolonie. Na rewersie znajduje się Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych i orzeł z rozpostartymi skrzydłami trzymający w szponach gałazkę oliwną i pęk 13 strzał. W dziobie orła tasiemka z napisem E PLURIBUS UNUM a ponad nim 13 gwiazdek. Wokół rantu monety napis UNITED STATES OF AMERICA i określenie nominału QUARTER DOLLAR.
Skład monety: 90% srebro, 10% miedź
Średnica: 24,3mm
Waga: 6,25g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (brak znaku), New Orleans (znak menniczy O), San Francisco (znak menniczy S), Denver (znak menniczy D)
Nakład: 8.236.000 (1892r), 2.640.000 (1892r O), 964.079 (1892r S), 5.444.023 (1893r), 3.396.000 (1893r O), 1.454.535 (1893r S), 3.432.000 (1894r), 2.852.000 (1894r O), 2.648.821 (1894r S), 4.440.000 (1895r), 2.816.000 (1895r O), 1.764.681 (1895r S), 3.874.000 (1896r), 1.484.000 (1896r O), 188.039 (1896r S), 8.140.000 (1897r), 1.414.800 (1897r O), 542.229 (1897r S), 11.100.000 (1898r), 1.868.000 (1898r O), 1.020.592 (1898r S), 12.624.000 (1899r), 2.644.000 (1899r O), 708.000 (1899r S), 10.016.000 (1900r), 3.416.000 (1900r O), 1.858.585 (1900r S), 8.892.000 (1901r), 1.612.000 (1901r O), 72.664 (1901r S), 12.196.967 (1902r), 4.748.000 (1902r O), 1.524.612 (1902r S), 9.669.309 (1903r), 3.500.000 (1903r O), 1.036.000 (1903r S), 9.588.143 (1904r), 2.456.000 (1904r O), 4.967.523 (1905r), 1.230.000 (1905r O), 1.884.000 (1905r S), 3.655.760 (1906r), 3.280.000 (1906r D), 2.056.000 (1906r O), 7.192.000 (1907r), 2.484.000 (1907r D), 4.560.000 (1907r O), 1.360.000 (1907r S), 4.232.000 (1908r), 5.788.000 (1908r D), 6.244.000 (1908r O), 784.000 (1908r S), 9.268.000 (1909r), 5.114.000 (1909r D), 712.000 (1909r O), 1.348.000 (1909r S), 2.244.000 (1910r), 1.500.000 (1910r D), 3.720.000 (1911r), 933.600 (1911r D), 988.000 (1911r S), 4.400.000 (1912r), 708.000 (1912r S), 484.000 (1913r), 1.450.800 (1913r D), 40.000 (1913r S), 6.244.230 (1914r), 3.046.000 (1914r D), 264.000 (1914r S), 3.480.000 (1915r), 3.694.000 (1915r D), 704.000 (1915r S), 1.788.000 (1916r), 6.540.800 (1916r D)Lata 1916-1930 (Standing Liberty)

Po okresie monet Barbera mennica postanowiła ogłosić konkurs na nowy projekt monet. Wybrano projekt znanego rzeźbiarza Hermona Atkinsa MacNeila przedstawiającego w swych pracach indiańską i amerykańską historię oraz publiczne budynki i pomniki. Projektant umieścił na awersie portret (wyglądającej jak antyczna greczynka) stojącej Liberty trzymającą w prawej ręce gałązkę oliwną jako znak pokoju. W lewej ręce trzyma tarczę jako symbol ochrony. Nad głową znajdije się napis LIBERTY pośrodku motto IN GOD WE TRUST a na smaym dole monety rok. Na rewersie jest wizerunek amerykańskiego orła w locie. Nad orłem napisy E PLURIBUS UNUM i UNITED STATES OF AMERICA. Przy dolnej krawędzi określenie nominału QUARTER DOLLAR a wokół rantu 13 gwiazdek. Wybito dwa rodzaje tych monet. Przez pierwsze dwa lata 1916-1917 postać Liberty miała nagie piersi co wywołało oburzenie w pewnych kręgach. W 1917 roku wprowadzono drobną zmianę i Liberty była już odziana w zbroję a na rewersie przemieszczono gwiazdki (3 gwiazdki znalazły się pod orłem).
Skład monety: 90% srebro, 10% miedź
Średnica: 24,3mm
Waga (lata 1916-1917): 6,3g
Waga (lata 1918-1830): 6,15 - 6,35g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (brak znaku), San Francisco (znak menniczy S), Denver (znak menniczy D)
Nakład (bez gwiazdek): 52.000 (1916r), 8.740.000 (1917r), 1.509.200 (1917r D), 1.952.000 (1917r S)
Nakład (gwiazdki po orłem): 13.880.000 (1917r), 6.224.400 (1917r D), 5.552.000 (1917r S), 14.240.000 (1918r), 7.380.800 (1918r D), 11.072.000 (1918r S), 11.324.000 (1919r), 1.944.000 (1919r D), 1.836.000 (1919r S), 27.860.000 (1920r), 3.586.400 (1920r D), 6.380.000 (1920r S), 1.916.000 (1921r), 9.716.000 (1923r), 1.360.000 (1923r S), 10.920.000 (1924r), 3.112.000 (1924r D), 2.860.000 (1924r S), 12.280.000 (1925r), 11.316.000 (1926r), 1.716.000 (1926r D), 2.700.000 (1926r S), 11.912.000 (1927r), 976.000 (1927r D), 396.000 (1927r S), 6.336.000 (1928r), 1.627.600 (1928r D), 2.644.000 (1928r S), 11.140.000 (1929r ), 1.358.000 (1929r D), 1.764.000 (1929r S), 5.632.000 (1930r), 1.556.000 (1930r S)Lata 1932-1998 (Washington)

Można powiedziec że moneta z prezydentem Waszyngtonem z 1932 roku jest monetą współczesną gdyż jest nadal często spotykaną. Projektantem monety jest John Flanagan a sama moneta jest raczej prosta i łatwa w wykonaniu. Mennicy na pewno projekt przypadł do gustu gdyż monetę generalnie można było wyprodukować jednym uderzeniem stempla. Zmiana projektu miała oczywiście na celu uhonorowanie pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W całym tym okresie było jedynie kilka drobnych zmian w monecie. Od 1932 roku do 1965 roku moneta miała w swym składzie 90% srebra. W okresie 1965 - 1974 zmieniono skład na rdzeń miedziany i zewnętrzne powleczenie miedzio-niklowe. W latach 1975 i 1976 wyprodukowano monety z podwójną datą "1776-1976". Dodatkowo od 1975 roku produkowano partie monet z częściową zawartością srebra. Na awersie moneta przedstawia wizerunek Washingtona patrzącego w lewo. Nad nim napis LIBERTY. Z lewej strony motto IN GOD WE TRUST a pod głową rok. Na awersie znajduje się orzeł z rozpostartymi skrzydłami nad nim napis E PLURIBUS UNUM oraz UNITED STATES OF AMERICA. Pod spodem gałązka oliwna i oznaczenie nominału QUARTER DOLLAR.
Skład monety (lata 1932-1964): 90% srebro, 10% miedź
Średnica (lata 1932-1964): 24,3mm
Waga (lata 1932-1964): 6,3g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (brak znaku lub P), San Francisco (znak menniczy S), Denver (znak menniczy D)
Nakład (lata 1932-1964): 5.404.000 (1932r), 436.800 (1932r D), 408.000 (1932r S), 31.912.052 (1934r), 3.527.200 (1934r D), 32.484.000 (1935r), 5.780.000 (1935r D), 5.660.000 (1935r S), 41.300.000 (1936r), 5.374.000 (1936r D), 3.828.000 (1936r S), 19.696.000 (1937r), 7.189.600 (1937r D), 1.652.000 (1937r S), 9.472.000 (1938r), 2.832.000 (1938r S), 33.540.000 (1939r), 7.092.000 (1939r D), 2.628.000 (1939r S), 35.704.000 (1940r), 2.797.600 (1940r D), 8.244.000 (1940r S), 79.032.000 (1941r), 16.714.800 (1941r D), 16.080.000 (1941r S), 102.096.000 (1942r), 17.487.200 (1942r D), 19.384.000 (1942r S), 99.700.000 (1943r), 16.095.600 (1943r D), 21.700.000 (1943r S), 104.956.000 (1944r), 14.600.800 (1944r D), 12.560.000 (1944r S), 74.372.000 (1945r), 12.341.600 (1945r D), 17.004.001 (1945r S), 53.436.000 (1946r), 9.072.800 (1946r D), 4.204.000 (1946r S), 22.556.000 (1947r), 15.388.000 (1947r D), 5.532.000 (1947r S), 35.196.000 (1948r), 16.766.800 (1948r D), 15.960.000 (1948r S), 9.312.000 (1949r), 10.068.400 (1949r D), 24.920.126 (1950r), 21.075.600 (1950r D), 10.284.004 (1950r S), 43.448.102 (1951r), 35.354.800 (1951r D), 9.048.000 (1951r S), 38.780.093 (1952r), 49.795.200 (1952r D), 13.707.800 (1952r S), 18.536.120 (1953r), 56.112.400 (1953r D), 14.016.000 (1953r S), 54.412.203 (1954r), 42.305.500 (1954r D), 11.834.722 (1954r S), 18.180.181 (1955r), 3.182.400 (1955r D), 44.144.000 (1956r), 32.334.500 (1956r D), 46.532.000 (1957r), 77.924.160 (1957r D), 6.360.000 (1958r), 78.124.900 (1958r D), 24.384.000 (1959r), 62.054.232 (1959r D), 29.164.000 (1960r), 63.000.324 (1960r D), 37.036.000 (1961r), 83.656.928 (1961r D), 36.156.000 (1962r), 127.554.756 (1962r D), 74.316.000 (1963r), 135.288.184 (1963r D), 560.390.585 (1964r), 704.135.528 (1964r D)


Skład monety (lata 1965-1974): rdzeń 100% miedź, powleczenie: 75% miedź, 25% nikiel
Średnica (lata 1965-1974): 24,3mm
Waga (lata 1965-1974): 5,7g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (brak znaku lub P), San Francisco (znak menniczy S), Denver (znak menniczy D)
Nakład (lata 1965-1974): 1.819.717.540 (1965r), 821.101.500 (1966r), 1.524.031.848 (1967r), 220.731.500 (1968r), 101.534.000 (1968r D), ??? (1968r S), 176.212.000 (1969r), 114.372.000 (1969r D), ??? (1969r S), 136.420.000 (1970r), 417.341.364 (1970r D), ??? (1970r S), 109.284.000 (1971r), 258.634.428 (1971r D), ??? (1971r S), 215.048.000 (1972r), 311.067.732 (1972r D), ??? (1972r S), 346.924.000 (1973r), 232.977.400 (1973r D), ??? (1973r S), 801.456.000 (1974r), 353.160.300 (1974r D), ??? (1974r S)

W roku 1976 Amerykanie obchodzili dwieście lat niepodległości. Trzy lata wczesniej mennica ogłosiła konkurs na wizerunek rewersu dla monet dwudziestopięciocentowych, pięćdziesięciocentowych i dolarowych upamiętniający to wydarzenie. Zgłosiło się wielu kandydatów a konkurs na wizerunek ćwierćdolarówki wygrał Jack L. Ahr. Rewers przedstawia postać kolonisty grającego na bębenku oraz pochodnię otoczoną 13 gwiazdkami symbolizującymi pierwsze stany. Pod pochodnią znajduje sie napis E PLURIBUS UNUM ("Z wielu uczynione jedno") a wokół krawędzi monety napis UNITED STATES OF AMERICA i oznaczenie nominału HALF DOLLAR.
Skład monety (lata 1975-1976): rdzeń 100% miedź, powleczenie: 75% miedź, 25% nikiel
Skład monety (lata 1975-1976 (srebro)): rdzeń 20,9% srebro i 79,1% miedź, powleczenie 80% srebro i 20% miedź
Średnica (lata 1975-1976): 24,3mm
Waga (lata 1975-1976): 5,67g
Waga (lata 1975-1976(srebro)): 5,75g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (brak znaku lub P), San Francisco (znak menniczy S), Denver (znak menniczy D)
Nakład (lata 1975-1976): 809.784.016, 860.118.839 (D), 7.059.099 (S), ok. 7.000.000 (S (srebro))
Skład monety (lata 1977-1998): rdzeń 100% miedź, powleczenie: 75% miedź, 25% nikiel
Skład monety (lata 1977-1998) (srebro)): rdzeń 20,9% srebro i 79,1% miedź, powleczenie 80% srebro i 20% miedź
Średnica (lata 1977-1998): 24,3mm
Waga (lata 1977-1998): 5,7g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (brak znaku lub P), San Francisco (znak menniczy S), Denver (znak menniczy D)
Nakład (lata 1977-1998): 468.556.000 (1977r), 256.524.978 (1977r D), ??? (1977r S), 521.452.000 (1978r), 287.373.152 (1978r D), ??? (1978r S), 518.708.000 (1979r), 489.789.780 (1979r D), ??? (1979r S), 635.832.000 (1980r P), 518.327.487 (1980r D), ??? (1980r S), 601.716.000 (1981r P), 575.722.833 (1981r D), ??? (1981r S), 500.931.000 (1982r P), 480.042.788 (1982r D), ??? (1982r S), 673.535.000 (1983r P), 617.806.446 (1983r D), ??? (1983r S), 676.545.000 (1984r P), 546.483.064 (1984r D), ??? (1984r S), 775.818.962 (1985r P), 519.962.888 (1985r D), ??? (1985r S), 551.199.333 (1986r P), 504.298.660 (1986r D), ??? (1986r S), 582.499.481 (1987r P), 655.594.696 (1987r D), ??? (1987r S), 562.052.000 (1988r P), 596.810.688 (1988r D), ??? (1988r S), 512.868.000 (1989r P), 896.535.597 (1989r D), ??? (1989r S), 613.792.000 (1990r P), 927.638.181 (1990r D), ??? (1990r S), 570.968.000 (1991r P), 630.966.693 (1991r D), ??? (1991r S), 384.764.000 (1992r P), 389.777.107 (1992r D), ??? (1992r S), ??? (1992r S srebro), 639.276.000 (1993r P), 645.476.128 (1993r D), ??? (1993r S), ??? (1993r S srebro), 825.600.000 (1994r P), 880.034.110 (1994r D), ??? (1994r S), ??? (1994r S srebro), 1.004.336.000 (1995r P), 1.103.216.000 (1995r D), ??? (1995r S), ??? (1995r S srebro), 925.040.000 (1996r P), 906.868.000 (1996r D), ??? (1996r S), ??? (1996r S srebro), 595.740.000 (1997r P), 599.680.000 (1997r D), ??? (1997r S), ??? (1997r S srebro), 960.400.000 (1998r P), 907.000.000 (1998r D), ??? (1998r S), ??? (1998r S srebro)