Monety / Quarter / Quarter statehood serie

Quarter statehood serie - dwadzieścia pięć centów (państwowość)Lata 1999-2008 (Washington Statehood)

Obywatelski Komitet Doradczy ds Monet Okolicznościowych (Citizens Commemorative Coin Advisory Committee) wystąpił z propozycją umieszczenia na monetach 25 centowych wszystkich 50 stanów. Projekt spotkał się z życzliwym przyjęciem Kongresu i ostatecznie został zatwierdzony przez prezydenta Billa Clintona 1 grudnia 1997. Pierwsza moneta z serii, upamiętniająca stan Delaware, weszła do obiegu w 1999. Mennica wybiła w latach 1999-2008 monety ćwierćdolarowe z pięćdziesięcioma różnymi wzorami na rewersie i jednym wspólnym wzorem z podobizną pierwszego prezydenta Jerzego Waszyngtona na awersie. Wspólny awers został wykonany według pierwotnego projektu Johna Flanagana. Na rewersie wszystkie monety mają wspólne: łaciński napis E PLURIBUS UNUM ("Z wielości jedność"), na dole monet rok wydania a na górze monet rok przystąpienia do unii i nazwę stanu.Program emisyjny miał na celu zaprezentowanie każdego stanu - jego historii, geografii, bogactwa różnorodności narodowego dziedzictwa. Dodatkowo miał stać się pomocą w zainteresowaniu numizmatyką nowej generacji obywateli. Cieszył się wielkim sukcesem i okazał się najlepszym tego typu programem w historii kraju: połowa obywateli Stanów Zjednoczonych zbierała emitowane w tej serii ćwierćdolarówki, zarówno poprzez stały abonament jak i przypadkowo kolekcjonując monety znajdujące się w obiegu. Pod koniec 2008 ukończono emisję wszystkich monet z serii. Wybito w sumie 34.797.600.000 monet. Program zakładał emisję pięciu monet na rok. Symbole konkretnego stanu miały znaleźć się na rewersie monet. Element związany z tradycją lub historią stanu miał być zaprojektowany, jeśli to tylko było możliwe, przez artystę mieszkającego na jego terenie. Każdy z projektów zatwierdzały władze stanowe. Sekwencja emisyjna miała odzwierciedlać kolejność przystępowania stanów do unii

Wszystkie monety mają ten sam skład, wymiary i wagę jak niżej:
Skład monety: rdzeń 100% miedź, powleczenie 75% miedź, 25% nikiel
Średnica: 24,3mm
Waga: 5,7g
Krawędź: nacinana
Mennica: Philadelphia (znak menniczy P), Denver (znak menniczy D)Monety jakie ukazały się według lat: